مشخصات

رزومه دکتر روزبه کحالی

جراح زیبایی فک و صورت
دارای بورد تخصصی
عضو هیأت علمی بخش جراحی دهان، فک و صورت - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت - دانشگاه آزاد اسلامی


dt-person005
جزئیات سوابق
سمت های اجرایی
  • همکاری در برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران
  • همکاری در برگزاری سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس
  • همکاری در برگزاری اولین جشنواره محققان جوان جراحی فک و صورت