dt-person003

دکتر سینا نواب

متخصص پروتزهای دندانی ایمپلنتولوژیست

ایمیل: navab@sarkarat.com

شما می توانید از بخش های بالا به صورت مستقیم با دکتر سینا نواب در ارتباط باشید.

dt-person005

دکتر فرزین سرکارات

جراح فک و صورت - ایمپلنت

ایمیل: farzin@sarkarat.com


شما می توانید از بخش های بالا به صورت مستقیم با دکتر فرزین سرکارات در ارتباط باشید.

تیم ما را بشناسید
زهره آزاد

سوپروایزر

افسانه امن پور

دستیار

بهار طلاشور

منشی

حدیث گنجپور

دستیار بخش پروتز

حمید نظری

دستیار جراحی ایمپلنت

محسن جزایری

مسئول سمعی بصری