پزشکان


در مجموعه تخصصی فک و صورت سعی بر این شده است تا بهترین و زبده ترین افراد در رشته خود را گرد هم جمع نماییم تا بتوانیم بهترین کیفیت درمانی و رضایت شما را به ارمغان آوریم

پزشکان

پروفسور فرزین سرکارات

بورد تخصصی جراحی فک و صورت

استاد دانشگاه
عضو اجمن جراحی فک و صورت آمریکا
عضو آکادمی پزشکی زیبایی آمریکا
دیپلمات ICOI

دکتر روزبه کحالی

بورد تخصصی جراحی فک و صورت

استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران