پزشکان


در مجموعه تخصصی فک و صورت سعی بر این شده است تا بهترین و زبده ترین افراد در رشته خود را گرد هم جمع نماییم تا بتوانیم بهترین کیفیت درمانی و رضایت شما را به ارمغان آوریم

دکتر فرزین سرکارات

بورد تخصصی جراحی فک و صورت

دانشیار و مدیر گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
ریئس مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت

مشاهده پروفایل

دکتر روزبه کحالی

بورد تخصصی جراحی فک و صورت

استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران